Goed toezicht

Commissarissen en toezichthouders moeten veel actiever hun rol van raad & daad, advies & toezicht invullen.

Desondanks is er een beperkte evolutie in het functioneren rondom raden van commissarissen en toezichthouders. Daar waar bijvoorbeeld een ondernemingsraad in zijn functioneren nadrukkelijk wordt gefaciliteerd met voorzieningen (ondersteuning, deskundigen, financiële middelen), blijven en blijken dergelijke voorzieningen voor de gemiddelde RvC en RvT* nog beperkt.

Raadsondersteuning speelt in op deze ontwikkeling. Het is een uniek concept voor RvC’s die behoefte hebben aan meer ondersteuning. De Raadsondersteuning

 • faciliteert,
 • adviseert, en
 • optimaliseert

de volgende aspecten van een raad van commissarissen of een raad van toezicht

 • de inrichting,
 • inbedding, en het
 • functioneren van het toezicht.

De ondersteuning is niet ter vervanging, maar ter aanvulling op de bestaande ‘corporate support functies’ binnen een onderneming. Het geeft ondernemingen de mogelijkheid om op een effectieve en efficiënte wijze het functioneren van de RvC te optimaliseren, eenmalig of continue.

Daarbij staat het ‘op afroep’ karakter centraal. De ondersteuning kan derhalve evolueren van ondersteuning bij het actualiseren van de werkzaamheden van de RvC (governance verbetering), via continue faciliteren (ondersteunen beraadslagingen) tot aan intensieve ondersteuning voor de RvC of de individuele commissaris in bijzondere situaties. Daarbij staat een goede relatie met de bestuurssecretaris voorop.

De ondersteuning is thematisch geordend als ondersteuningsveld (zie goede ondersteuning). De mogelijke ondersteuning kan op maat worden toegesneden in specifieke ondersteuningspakketten. 

Enkele van de voordelen van Raadsondersteuning:

 • De raadsadviseurs zijn voor een langere termijn verbonden en daarmee goed bekend met de RvC. Zodoende zijn zij snel inzetbaar en ook goed geëquipeerd voor kleinere vragen en opdrachten.
 • De ondersteuning ontzorgt de RvC bij niet-kerntaken; effectiever en efficiënter functioneren van de RvC staat voorop.
 • De  betrokkenheid is in overleg; aanwezig indien nodig.
 • Voorziet in een capaciteitsbehoefte bij ondernemingen die bewust de omvang van de staf klein houden.
 • Via Raadsondersteuning blijft de RvC op de hoogte van best-practices bij vergelijkbare organisaties.
 • De Raadsondersteuning kan een uitkomst bieden bij een eventueel loyaliteitsconflict voor de bestuurssecretaris van zowel RvB als RvC.

* De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uniformeert de benaming tot commissaris en Raad van Commissarissen (RvC) waar ook toezichthouder of Raad van Toezicht (RvT) bedoeld kan worden.

Raadsondersteuning nodig?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.