Voor wie

Raadsondersteuning richt zich primair op raden van commissarissen (RvC) en raden van toezicht (RvT) in zowel de private sector als de semipublieke sectoren wonen, onderwijs en zorg. Onze dienstverlening varieert van ondersteuning bij het actualiseren van de werkzaamheden van de RvC of RvT (governance verbetering), via continue faciliteren (ondersteunen beraadslagingen) tot aan intensieve ondersteuning voor de RvC of RvT in bijzondere situaties.

Wij ondersteunen tevens individuele commissarissen en toezichthouders. Zowel de beroepscommissaris als de kandidaat-commissaris, die wil toetreden tot een RvC of RvT, bij het betrachten van due diligence (gepaste zorgvuldigheid).

Daarnaast is er een sterk toenemende vraag naar onze governance-expertise vanuit bestuurssecretarissen. De functie van bestuurssecretaris evolueert immers steeds verder van secretaris naar governance-geweten. Steeds vaker vallen binnen het takenpakket van de bestuurssecretaris ook de werkzaamheden voor de RvC of RvT. 

Wij bieden bestuurssecretarissen kennis, expertise en ondersteuning op die governance-onderwerpen die specifiek van toepassing zijn voor de RvC en RvT.

Daarmee ondersteunen wij indirect goed toezicht.

Raadsondersteuning nodig?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.