Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting, inbedding en het functioneren van het toezicht.

Over Raadsondersteuning

Raadsondersteuning is een uniek concept voor raden van commissarissen (RvC) en raden van toezicht (RvT) die behoefte hebben aan meer inhoudelijke ondersteuning. Het is niet ter vervanging, maar ter aanvulling op de bestaande 'corporate support functies' binnen een onderneming. Het geeft ondernemingen de mogelijkheid om op effectieve en efficiënte wijze het functioneren van de RvC en RvT te optimaliseren. 

Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting, inbedding en het functioneren van het toezicht.  De ondersteuning kan derhalve evolueren van ondersteuning bij het actualiseren van de werkzaamheden van de RvC en RvT (governance verbetering), via continue faciliteren (ondersteunen beraadslagingen) tot aan intensieve ondersteuning voor de RvC en RvT of de individuele commissaris in bijzondere situaties.

Wij werken in de private sector, alsmede in de sectoren wonen, onderwijs en zorg. Raadsondersteuning is een initiatief van corporate governance boutique JJK.

Raadsondersteuning nodig?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.