Over ons

Raadsondersteuning is een zelfstandig concept van 'JJK. corporate governance boutique'.

JJK. adviseert en ondersteunt ondernemingen, raden van bestuur (RvB), raden van commissarissen (RvC) of raden van toezicht (RvT), alsmede individuele bestuurders en commissarissen en toezichthouders bij vraagstukken van goed bestuur en toezicht. Deze corporate governance boutique bestaat uit een vaste kern van juristen en bedrijfskundigen en een groot flexibel netwerk van vaste adviseurs en zelfstandigen.

Handelend onder de naam Raadsondersteuning werken wij met een inner-, wider- en outer circle. Wilt u graag in contact komen met JJK. of heeft u interesse om samenwerkingspartner te worden? Stuurt u dan een e-mail naar info@jjk.nu.

 

INNER CIRCLE
Ons multidisciplinair team biedt deskundig advies en maatwerkondersteuning op zowel juridisch als bedrijfskundig vlak in iedere situatie, ook op governance onderwerpen die specifiek van toepassing zijn voor RvC's of RvT's. Onze adviseurs zijn voor een langere termijn verbonden en daarmee goed bekend met de RvC of RvT. Zodoende zijn zij snel inzetbaar en ook goed geëquipeerd voor kleinere vragen en opdrachten.

WIDER CIRCLE
Raadsondersteuning biedt juridische en governance ondersteuning aan RvC’s en RvT’s. Voor zover wij specifieke kennis en ervaring missen, zoeken wij naar de beste adviseurs om onze raadsadviseurs en cliënten bij te staan. Wij hebben een eigen wervings- en selectiefunctie die voor ons de beste governance-adviseurs in de markt benaderen. Ten behoeve van een specifieke opdracht schakelen wij deze personen in.

OUTER CIRCLE
Voor zover behoefte bestaat aan andere dan juridische en bedrijfskundige expertise (bijvoorbeeld financiële) doen wij een beroep op externen en onze samenwerkingspartners. Daarbij gaat het om: advocaten en juristen, bedrijfskundig- en organisatieadviseurs, ESG en GRC-adviseurs, (oud-)bestuurders, (oud-) commissarissen.

In onze dienstverlening worden wij ondersteund en/of aanbevolen door de volgende organisaties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsondersteuning nodig?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.